Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

(letöltése pdf formátumban)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név: Szőke - Papír - Kreatív Kft.
Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 239.
Levelezési cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 239.
Képviselő neve: Szőke Mihály
Cégjegyzékszám: Cg.: 16 09 018626
Bejegyző Bíróság neve: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26751751-2-16
Közösségi adószám: HU26751751
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRt.
Számlaszám: 11745066-26012874-00000000
E-mail cím: webshop@szokepapir.hu
Telefonszám: +36 56 333466

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kreativ.szokepapir.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül (a továbbiakban: Webáruház) regisztráció után, a webáruházba történő belépést követően történik.
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek (Szolgáltató és Vásárló) között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
Jelen ÁSZF nem vonatkozik a Webáruház látogatóira és a Weboldal böngészőjére sem.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Ektv.) törvény, valamint a fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-t. A módosított ÁSZF a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A ÁSZF kizárólag a módosítás hatálybalépése (megjelenése) után a Webáruházon keresztül leadott megrendelések alapján létrejött ügyletekre alkalmazhatók, amit a Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt megtekint és azt kifejezett elfogad, enélkül a megrendelése nem tud létrejönni. Az Vásárló az ÁSZF-t a weboldalról pdf formátumban letöltheti, elektronikusan tárolhatja.


REGISZTRÁCIÓ - VÁSÁRLÁS
A Webáruházban történő vásárlás a webáruház elektronikus megoldásainak megfelelően előállított megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A weboldalon történő vásárlás kizárólag regisztráció után és a Webáruházba történő belépést követően lehetséges. A regisztráció során a vásárló kijelenti, hogy regisztrációkor érvényes - a weboldalon megtekinthető, onnan letölthető, és saját gépen rögzíthető - Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Vásárló a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a tévesen megadott adatokból adódó károkért, vagy ha Vásárló a belépési adatai elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
Amennyiben a regisztráció, vagy a rendelés során a vásárló hibásan adta meg adatait és ezt a rendelés visszaigazolásakor kapott e-mailben észleli, a hibás adatok javítását a webshop@szokepapir.hu e-mail címre küldött levélben, vagy telefonos elérhetőségen javíthatja.


MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA
A Webshopban megjelenített termékek kizárólag a Webáruház elektronikus megoldásainak megfelelően előállított megrendeléssel, online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót (fotókat) jelenít meg.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a WEBSHOP felületére, ilyen pl. a rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó email útján fogadja el, melyben a Vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a megrendelt termékekről, az egységáraikról, a szállítás módjáról, értékéről, a megrendelés teljesülése esetén fizetendő összegről. A megrendelés leadását követően a megrendelés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható mindkét fél részéről. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.


RENDELÉS MENETE
Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, és megkezdheti a vásárlást.
Vásárló a megadott mennyiségű terméket - figyelemmel a nem bontható termékekre, melynek a WEBSHOP felületen megadott egységcsomagban szereplő mennyiséget, vagy annak többszörösét - kosárba helyezi. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

A megrendelési folyamatot a fizetés gombra történő kattintással lehet elindítani.

Lépések:
A Számlázási adatok beállítása: A regisztrációnál megadott adatok jelennek meg, amelyet egyszerűen el lehet fogadni, vagy ha más (korábban nem rögzített) névre kívánja a számlát kiállítatni, akkor az „Új címet szeretnék megadni” lehetőséget választja.

A „Tovább” gomb után következik

A Szállítási adatok beállítása: A regisztrációnál megadott adatok jelennek meg, amelyet egyszerűen el lehet fogadni, vagy ha más (korábban nem rögzített) címre kívánja a megrendelt termékeket szállítatni, akkor az „Új címet szeretnék megadni” lehetőséget választja.

A „Tovább” gomb után következik

A Szállítási mód kiválasztása: A megjelenő lehetőségek közül választ.
Futárszolgálattal történő szállítási költség: bruttó 31.750,- Ft (nettó: 25.000,- Ft) összeg alatti vásárlás esetén, utánvételes szállítással bruttó 1.905,- Ft (nettó 1.500,- Ft) szállítási díjat számolunk fel. Bruttó 31.750,- Ft (nettó: 25.000,- Ft) összeget elérő, vagy meghaladó vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.

A „Tovább” gomb után következik

A Fizetési mód kiválasztása: Melyet a szállítási mód meghatároz. Ha nem kér szállítást, akkor készpénz, ha kér szállítást, akkor utánvétel lesz a kiválasztható elem.

Majd el kell fogadni az „ÁSZF-t/ Szállítási / Fizetési feltételeket”, hogy a megrendelés megtörténhessen. Ezután a megrendelés megerősítése következik. Itt a megrendelt termékek, azok árai is és a szállítási díj láthatók, így még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. A Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy az emailfiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
Vásárló tudomásul veszi, hogy az automata visszaigazolás szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az automata visszaigazolást követően egy újabb rendelést lezáró e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A ténylegesen fizetendő végösszeg a rendelést lezáró visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Vásárlónak célszerű a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik általában 8-17 óra közötti időszakban.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kezdődik meg a rendelés feldolgozásra.

A megrendelés kézhezvételének megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan a Vásárló részére kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló megrendelését a Szolgáltató megkapta, ez azonban nem jelenti az Ügyfél ajánlatának automatikus elfogadását. A megrendelés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amennyiben a Szolgáltató, a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó email útján fogadja el, melyben a Vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a megrendelt termékekről, a egységáraikról, a szállítás módjáról, értékéről, a megrendelés teljesülése esetén fizetendő összegről.

Általános teljesítési határidő: a szerződés létrejöttétől számított 2-10 munkanapon belül.

FOGYASZTÓI ELÁLLÁSI JOG:
Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a termék(ek) átvételétől számított 14 naptári nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például személyesen, postán vagy elektronikus úton küldött levél által) az alábbi címre: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 239., az elektronikusan küldött nyilatkozatot a webshop@szokepapir.hu e-mail címre várjuk.

Ebből a célból felhasználhatja az alább elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

Elállási-/Felmondási nyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett : Szőke - Papír - Kreatív Kft.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelésazonosító:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt:


Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az árú átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállás/felmondás joghatásai és a Szolgáltató kötelezettségei:
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék visszaszállításának költségét.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén:
A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A termékeket, vagy az azokat tartalmazó csomagokat az alábbi címre várjuk: Szőke-Papír-Kreatív Kft., 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 239.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt igazoltan elküldi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


Panaszkezelés:
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. A Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a panasszal érintett terméket.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a fogyasztó panaszát a törvények betartásával, az ott rendelkezésre álló határidőn belül, a leghamarább kivizsgálja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi emailben.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:
Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára.

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a Szolgáltató székhelyén elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://kormanyhivatalok.hu/

Békéltető testület: Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes.

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.,  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154, (20) 283-3422
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532, (70) 938-4765, Fax száma: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-090 (új ügyek), (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
E-mail cím: info@csmkik.hu; bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: (52) 500-710, (52) 500-745, Fax: (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint, Levelezési címe: 3300 Eger, Pf.: 440
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (20) 373-2570, Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu


Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: (32) 520-860
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: (1) 792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501-026
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180, Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130, Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; monus.greta@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30) 956-6708
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
8200 Veszprém, Pf.: 220
Telefonszáma: (88) 814-121, (88) 814-111, Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

TÁJÉKOZTATJUK FELHASZNÁLÓINKAT (FOGYASZTÓINKAT), HOGY RENDELKEZÉSÜKRE ÁLL PANASZAIK ONLINE VITARENDEZÉS (OVR) LEHETŐSÉGE IS.

Az Európai Bizottság egy internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) működteti azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet, azaz egy alternatív vitarendezési testületet a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platform a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalra kattintással érhető el.

Az online vitarendezés az Európai Unió valamennyi tagállamában, Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinbe érhető el.

A magyar és az előbb felsorolt bármely országban honos online vállalkozással, szolgáltatóval szembeni panaszok, jogviták esetén is lehetőség van online vitarendezésre.

Azok a vitarendezési testületek (hazánkban a békéltető testületek) szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos működési és minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek, illetve az Európai Bizottság részére bejelentettek.

Az új platform a fogyasztók és a szolgáltató számára egyaránt megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését. Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a https://webgate.ec.europa.eu/odr linkre kattintva három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják. A platform többnyelvű; fordítói szolgáltatás révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését. A honlap az EU összes hivatalos nyelvén, továbbá izlandi és norvég nyelven áll rendelkezésre. Tehát ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

A panasz benyújtásához nem szükséges regisztráció, de tekintettel arra, hogy az OVR-platformot az Európai Bizottság üzemelteti, az online vitarendezés lefolytatásához szükséges egy EU login fiókot létrehozni az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Ügy az alábbi linkre kattintással indítható:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

A fogyasztó az OVR-platformon engedélyezett vitarendezési testületet is bevonhat a probléma megoldásába. A vitarendezési testület egy olyan semleges harmadik fél, amely abban segít, hogy a fogyasztó és a kereskedő megoldhassa a vitás kérdést. Ez a bírósági eljárásnál kevésbé költséges és gyorsabb alternatívát kínál. Az OVR-platform értesíti a szolgáltatót az Ön panaszáról. A szolgáltató összeállítja az általa ajánlott vitarendezési testületek listáját, Ön pedig a platformon választ egyet vagy új listát kér. A panasz benyújtásától 30 nap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy közösen kiválasszuk az ügyüket kezelő vitarendezési testületet.
Ha ez idő alatt nem tudunk megegyezni a vitarendezési testületben vagy a szolgáltató nem vesz tudomást a panaszról, Ön más vitarendezési megoldással is megpróbálkozhat.

Az OVR kapcsolattartó pont nyújt tájékoztatást és technikai segítséget az OVR-platform használatához és az online vitarendezés folyamán. Fontos, hogy az ún. OVR pont nem vesz részt érdemben az online vitarendezés folyamatában. 2019. szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ látja el a hazai OVR kapcsolattartó pont feladatait.

A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei az alábbiak:
Igazságügyi Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ
Levelezési cím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: 06-1-795-52-33, 06-1-896-77-47
E-mail: odr@im.gov.hu

A fenti tájékoztatás mellett Európai Bizottság OVR honlapján bővebb tájékoztatás érhető el az alábbi linkeken:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.new
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show


TÁJÉKOZTATÁS A KELLÉKSZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI JOGRÓL

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és Szolgáltató közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap, de legalább egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - a kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállás:
A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott, az új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállási kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót terheli A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
A Rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a Szolgáltató a Rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A jótállás időtartama:
10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Határidő kezdete:
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény érvényesítésének helye:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Csereigény:
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató https://kreativ.szokepapir.hu/ nevű webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vásárló és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.


ADATVÉDELEM
A weboldalak adatkezelési tájékoztatói elérhetőek a következő linken: http://kreativ.szokepapir.hu/index.php?route=information/information&information_id=4